Doelgerichte verzuimspreekuren

Voor de bedrijfsartsen van BedrijfsartsPlus heeft het verzuimspreekuur een helder doel: medisch advies aan werkgever en werknemer over de beste manier om de werknemer snel, verantwoord en gezond weer terug aan het werk te krijgen na een ziekmelding.

In zijn advies besteedt de bedrijfsarts veel aandacht aan de volgende vragen:

  • Is ziekte of gebrek een verklaring voor de ziekmelding?
  • Wat zijn de mogelijkheden en wat de beperkingen in arbeid?
  • Wanneer kan de werkgever op hervatting rekenen?
  • Zijn er mogelijkheden om het verzuim te bekorten door aanvullende interventies?

Communicatie: effectief en vertrouwelijk

Goede communicatie over het verzuim is voor alle partijen van groot belang. BedrijfsartsPlus gebruikt daarom het gedragsmodel van Falke & Verbaan als uitgangspunt voor effectieve communicatie met leidinggevenden, medewerkers en/of werkgever.

Dat betekent ook dat wij er grote waarde hechten dat u als werkgever een duidelijk beeld geeft over het functioneren van de verzuimende werknemer. Alleen dan kan de bedrijfsarts na het gesprek met de werknemer een objectief en onafhankelijk advies opstellen dat recht doet aan de situatie.

Uiteraard geldt daarbij altijd dat het spreekuur en advies van onze bedrijfsarts net vertrouwelijk zijn als bij iedere andere arts.

Aandacht voor kwaliteit

De bedrijfsartsen van BedrijfsartsPlus werken volgens de kwaliteitsrichtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en geneeskunde (NVAB). Dat houdt in dat wij hoge eisen stellen aan de deskundigheid van onze bedrijfsartsen en dat u kunt rekenen op een eenduidige en transparante aanpak. Maar het betekent ook heel praktisch dat wij zorgen voor tijdige beschikbaarheid van een bedrijfsarts:

  • binnen 5 werkdagen beschikbaar zijn in heel Nederland
  • binnen 24 uur (schriftelijk) antwoord geven op uw vraag!

Overigens is het goed om hier te vermelden dat onze bedrijfsartsen u alleen adviseren over medische kant van de inzet van werknemers. De aansturing van medewerkers en de arbeidsrechtelijke gevolgen van het advies behoren tot de verantwoordelijkheid van de werkgever.

keyboard_arrow_up
× Chat via WhatsApp