Afspraak bij de bedrijfsarts: dit kun je verwachten

Op verzoek van je werkgever ben je uitgenodigd voor een consult met een van onze (bedrijfs)artsen. Deze arts luistert naar de reden van je ziekmelding en brengt de situatie op jouw werkplek in kaart. Hij beoordeelt je arbeidsgeschiktheid en adviseert jou en je werkgever over werkhervatting. Jij en je werkgever krijgen een concreet advies zodat je spoedig weer aan het werk kunt.

5 Veelgestelde vragen over de bedrijfsarts

 1. Wat vraagt de (bedrijfs)arts mij?

  Onze (bedrijfs)arts stelt vragen om de reden van je arbeidsongeschiktheid vast te kunnen stellen. Hij bepaalt of je arbeidsongeschikt bent op grond van de Wet verbetering Poortwachter. Dit doet hij op basis van wat hij waarneemt, wat hij van je werkgever heeft vernomen en het gesprek met jou.

 2. Wat vertel ik de (bedrijfs)arts?

  Vertel wat de reden is van je ziekmelding. De arts is ook benieuwd naar het werk dat je doet, je functioneren op de werkplek en de relatie met je werkgever.

 3. Wat bespreekt de (bedrijfs)arts met mijn werkgever?

  Het advies naar aanleiding van het consult met de (bedrijfs)arts gaat naar jou en je werkgever. Samen bespreken en concretiseren jullie dit advies.

 4. Is het oordeel van de bedrijfsarts bindend?

  De bedrijfsarts adviseert. Zijn oordeel is leidend, maar niet bindend. Ben je het niet eens met het advies van de bedrijfsarts, dan kun je een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Meer informatie hierover staat op uwv.nl

 5. Wat is het verschil tussen een bedrijfsarts en arboarts?

  Beide adviseren werkgever en werknemer over verzuim en preventie. Alleen is de arboarts een basisarts zonder specialisatie. Hij werkt onder leiding van een bedrijfsarts, een medisch specialist.

Goed om te weten over de bedrijfsarts

  1. De bedrijfsarts heeft een beroepsgeheim

   Net als de huisarts heeft ook de (bedrijfs)arts een beroepsgeheim. De consulten met hem zijn vertrouwelijk. Hij geeft een advies aan jou en je werkgever over snelle hervatting van je werkzaamheden.

  2. De bedrijfsarts behandelt zelf niet

   Wat veel mensen niet weten is dat de (bedrijfs)arts niet behandelt. De bedrijfsarts adviseert jou en je werkgever over plezierig en gezond werken en over duurzame hervatting van je werk. Soms adviseert hij een behandeling om jouw re-integratie te bevorderen.

  3. Een bezoek aan de bedrijfsarts is verplicht

   Een uitnodiging voor het spreekuur van de (bedrijfs)arts mag je niet weigeren. Een bezoek aan de (bedrijfs)arts is verplicht. Als je niet komt, belemmer je je re-integratie. Het gevolg kan zijn dat je werkgever de salarisbetaling stopzet.

Wet verbetering Poortwachter

De Wet verbetering Poortwachter verlangt van werknemer en werkgever om het ontstane verzuim met de (bedrijfs)arts op te lossen. De wet regelt de rechten en de plichten van werknemer en werkgever als de werknemer de met de werkgever overeengekomen werkzaamheden verzuimt.

Lees meer het arboportaal.nl op de site van het ministerie van SZW.

keyboard_arrow_up
× Chat via WhatsApp