Werknemers die in aanraking komen met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water zijn wettelijk
verplicht tot een arbeidsgezondheidskundig onderzoek. Blootstelling aan giftige stoffen kan schadelijk zijn
voor de gezondheid en veiligheid van de medewerker. Volgens de Arbowet wordt het werken met giftige
stoffen ingedeeld in 3 risicoklassen, op grond van de aard en mate van verontreiniging. Parallel aan deze
klassen lopen 3 typen bodemsaneringskeuringen. Een bodemsaneringskeuring beoordeelt de geschiktheid
van de werknemer voor de werkzaamheden en draagt bij aan het tijdig ontdekken van mogelijke gezondheidsschade.

Risicoklasse T1 Keuringstype A
werknemers die in een ge lterde (overdruk)cabine
werken. Zij worden niet direct aan verontreinigde
stoffen blootgesteld en zijn niet genoodzaakt om
persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.

Risicoklasse T2/T3 Keuringstype B
werknemers die in vervuilde grond
werken en die daarbij beschermende kleding en
gelaatsmaskers moeten dragen. Ook bestemd voor
machinisten en chauffeurs die buitenluchtafhankelijke
adembescherming moeten gebruiken
en medewerkers in de Asbest sanering.

Risicoklasse T3 Keuringstype C
werknemers die met buitenluchtonafhankelijke
adembescherming moeten werken.

keyboard_arrow_up
× Chat via WhatsApp