Asbestkeuring

Wat is Asbest?
Asbest is een vezelvormig mineraal. Asbest is in het verleden in een groot aantal producten verwerkt,
met name vanwege zijn hittewerende eigenschappen, de slijtvastheid en resistentie tegen chemische
stoffen, en de grote elektrische weerstand. De term asbest wordt gebruikt voor een aantal soorten, waarvan
de belangrijkste zijn: chrysotiel (wit), crocidoliet (blauw), en amosiet (bruin).
In welke producten zit asbest?
Nederland heeft vele honderden commercieel verkrijgbare asbesthoudende materialen gehad. De
bekendste toepassingen zijn: asbestcement (bouwmateriaal, waterleiding), asbesttextiel
(brandweerpakken, gordijnen), asbestpapier/karton (vloerbedekking, plaatmateriaal), asbestremvoeringen
(auto, vrachtwagen, bus, trein), asbestisolatie (ovens, ketels, leidingen, schepen) en
asbesthoudende pakkingen (industrie, verwarming).

Welke werknemers krijgen te maken met asbest?
Door de invoering van het asbestverbod in juli 1993 mag asbest niet meer worden gebruikt. Asbestblootstelling
treedt vandaag de dag alleen op tijdens onderhoud, reparatie en sloop in de industrie, de bouw
en de agrarische sector. Bouwkundige toepassingen van asbest zijn aan te treffen in de vorm van
bijvoorbeeld pijpisolatie, leidingen van verwarmingsketels, isolatieplaten, geluidsisolerend plaatmateriaal
in wanden en plafonds, brandwerend materiaal, golfplaten en gevelbeplating, plafondtegels,
pluggen, gas- en waterleidingen, vloer- en wandafwerkmiddelen ofwel pleisterwerk, voegen en
sponningen. De belangrijkste risicogroep zijn tegenwoordig de werknemers in de asbestverwijderbedrijven.
Op kleinere schaal worden werknemers, zoals elektriciens en onderhoudsmedewerkers, in
diverse bedrijven ook blootgesteld aan asbesthoudende producten uit het verleden.

Wat zijn risico’s tijdens asbestverwijdering?
De belangrijkste risico’s treden op door het verwijderen van asbesthoudende producten in gebouwen en
installaties, zoals isolatiemateriaal ronde pijpen, asbestboard-plafondmateriaal en asbestcementwandplaten.
Verschillende asbestverwijderaars bieden deskundige asbestinventarisaties
aan. Zij maken daarbij gebruik van een systematiek waarin op basis van de
asbesthoudende materialen en de gekozen verwijderingsmethoden een
risicoklassenindeling wordt gemaakt (drie klassen) met bijbehorende
verwijderingsvoorwaarden.

keyboard_arrow_up
× Chat via WhatsApp